۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
معرفي مديران پيشين
مدیران پیشین دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

منصور شریعتی
عضو هیات علمی گروه آموزشی زمین شناسی
دوره تصدی: از تاریخ 20/05/1398 تا 27/11/1400

منصور شریعتی
عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی
دوره تصدی: از تاریخ 06/06/1396 تا 21/12/1397

مجید فخار
عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی
دوره تصدی: از تاریخ 26/11/1392 تا 06/06/1396

سید رضا سلیمانزاده نجفی
عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان عربی
دوره تصدی: از تاریخ 23/05/1390 تا 26/11/1392

 
 
رحمان خوش اخلاق
عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد
دوره تصدی: از تاریخ 05/08/1388 تا 23/05/1390
 سیدحمید زرکش اصفهانی
عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی
دوره تصدی: از تاریخ 25/04/1387 تا 05/08/1388

عبداله سیف
عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا
دوره تصدی: از تاریخ 29/08/1385 تا 25/04/1387


حمید بیدرام
عضو هیات علمی گروه آموزشی آمار
دوره تصدی: از تاریخ 23/07/1381 تا 29/08/1385

فهیمه حسینی بالام
عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک
دوره تصدی: از تاریخ 29/10/1377 تا 23/07/1381

مسعود بهشتی
عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی
دوره تصدی: از تاریخ 19/09/1376 تا 28/10/1377

مدیران پیشین دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

احمدرضا نصراصفهانی
عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم تربیتی
دوره تصدی: از تاریخ 19/10/1389 تا 06/06/1396

یوسف شاقول
عضو هیات علمی گروه آموزشی فلسفه
دوره تصدی: از تاریخ 12/11/1387 تا 19/10/1389

احمدرضا نصراصفهانی
عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم تربیتی
دوره تصدی: از تاریخ 01/07/1384 تا 12/11/1387

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/02
تعداد بازدید:
3015
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: 03137932284
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: 03137932266
Powered by DorsaPortal