۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
1396/06/06

 

در راستاي واگذاري اختيار بازنگري برنامه هاي درسي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاههاي رتبه يك كشور، و ارتقاء كيفيت و به روز رساني برنامه هاي درسي دانشگاه اصفهان و ساير دانشگاههايي كه برنامه هاي درسي اين دانشگاه را مورد استفاده قرار مي دهند، اصول زير بايد در بازنگري برنامه هاي درسي در همه مراحل شامل گروه، دانشكده، ستاد سياستگزاري برنامه هاي درسي و شوراي دانشگاه مورد توجه قرار گيرد و گزارش آن همراه برنامه ارسال شود:

 

1- بررسي ضرورت وجود درس در رشته مورد بررسي. 

2- تدوين اهداف مناسب براي درس و سازگاري آن با اهداف رشته. 

3- نداشتن همپوشاني غيرضروري با ساير درسهاي رشته. 

4- وجود توالي منطقي بين سرفصل درس هاي رشته در مقطع مورد بررسي با مقاطع قبل و بعد. 

5- توجه به نياز جامعه در سطح منطقه، ملي و بين المللي. 

6- توجه به فرهنگ، عقايد و ارزشهاي اسلامي. 

7- استفاده از منابع معتبر، غني و مفيد داخلي و خارجي، درج مجلات و سايت هاي ضروري تحت عنوان منابع مكمل. 

8- استفاده از سرفصل هاي تهيه شده در دانشگاهاي معتبر داخل و خارج از كشور. 

9- مشاوره با متخصصان در همه گروههاي آموزشي ذيربط دانشگاه. 

10- استفاده از ديدگاه صاحبنظران و افراد باتجربه خارج دانشگاه مانند اساتيد حوزه، مسئولان دولتي، مديران صنايع و مشاغل جامعه. 

11- استفاده از ديدگاههاي دانشجويان مشغول به تحصيل و دانش آموختگان. 

12- تلفيق تجربه و عمل با مباني نظري از طريق افزايش دروس عملي و كارورزي. 

13- استفاده از امكانات رايانه اي شامل نرم افزارها و بانكهاي اطلاعاتي مربوط براي دروس مختلف. 

14- تأكيد بر استفاده از روشهاي نوين و متنوع تدريس و ارزشيابي در آموزش. 

15- توجه به تنوع علاقه دانشجويان با استفاده از منابع متنوع و افزايش دروس اختياري. 

16- رعايت ضوابط آموزشي دانشگاه مانند چارچوب واحدهاي برنامه هاي درسي، 

17- فارسي سازي لغات و عبارات غيرفارسي و رعايت اصول نگارش فارسي، تنظيم فهرست برنامه با شماره صفحات در ابتداي برنامه، و توجه به دوره هاي آموزش محور. 

18- تنظيم جدول مقايسه اي براي ارائه وضعيت قبل و فعلي برنامه. 

19- تنظيم جدول دروس جبراني، اصلي و اختياري. 

20- تنظيم منابع براساس الگوي APA. 

21- طراحي صفحات و سبك تايپ براساس الگوي مصوب ستاد سياستگزاري برنامه هاي درسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal