۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
قابل توجه دانشجويان در حال فارغ التحصيلي
قابل توجه دانشجويان در حال فارغ التحصيلي

دانشجويان در حال فارغ التحصيلي براي دريافت مدارك فارغ التحصيلي خود، پس ازگذراندن مراحل فارغ اتحصيلي و تسويه حساب با دانشگاه مي توانند به پايگاه الكترونيكي دانشگاه اصفهان به آدرس ui.ac.irقسمت سامانه ها – سامانه صدور مدارك اينترنتي مراجعه نمايند و با مطالعه دستور العمل  درخواست خود را ثبت نمايند. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد به سامانه فوق الذكر مراجعه نماييد.

لازم به ذكر است از ثبت درخواست صدور مدرك در جاهاي ديگر بجز سامانه فوق الذكر خودداري گردد.

تاریخ:
1393/10/24
تعداد بازدید:
693
منبع:
Powered by DorsaPortal