۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور
اطلاعيه شماره 1: قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون ورودي دكتري نيمه متمركز سال 1395 (مرحله تكميل ظرفيت)
اطلاعيه شماره 1: قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون ورودي دكتري نيمه متمركز سال 1395 (مرحله تكميل ظرفيت)

به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون ورودي دكتري نيمه متمركز سال 1395 (مرحله تكميل ظرفيت) مي رساند كه دانشگاه اصفهان به شرح زير اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد:

1- مرحله دوم (ارزيابي تخصصي) بر اساس بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي و نيز آزمون تخصصي (كتبي / مصاحبه) به شرح جدول زير انجام مي شود.

2- ارزيابي نهايي بر اساس 20% نمره سنجش علمي (نمره آزمون ورودي دوره دكتري مورخ 14/12/1394 برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور) و 80% آزمون مرحله دوم (ارزيابي تخصصي) مي باشد.

اطلاعات تكميلي در مورد زمان پذيرش، تغييرات احتمالي و ساير موارد در اطلاعيه هاي بعدي خواهد آمد.

جدول نحوه توزيع امتيازات و برخي جزئيات پذيرش

شيوه نامه اجرايي آيين نامه آزمون ورودي دوره دكتري در سال 1395

تاریخ:
1395/09/14
تعداد بازدید:
503
منبع:
Powered by DorsaPortal