۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

قابل توجه متقاضيان ميهمان و انتقال به دانشگاه اصفهان و ساير دانشگاه ها در سال تحصيلي 98-97

قابل توجه متقاضيان ميهمان و انتقال به دانشگاه اصفهان و ساير دانشگاه ها در سال تحصيلي 98-97

1- اين دانشگاه صرفا" تقاضا هاي ثبت شده در سامانه نقل و انتقال وزارت متبوع را مورد بررسي قرار مي دهد و به درخواست هاي فيزيكي قطعا" ترتيب اثر نخواهد داد.

2- اين دانشگاه بر اساس شيوه نامه داخلي خود صرفا" تقاضاهاي دانشجوياني را بررسي مي نمايد كه داراي معدل حداقل 14 در رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه و ميانگين 15 در ساير رشته ها باشند.

3- نتايج درخواست هاي نقل و انتقال در زمان تعيين شده صرفا در سامانه اعلام خواهد شد و دانشگاه اصفهان از ارسال نتايج به صورت فيزيكي معذور است.

4- ريز نمرات دانشجويان ميهمان پس ازتسويه حساب دانشجو با دانشگاه اصفهان ارسال خواهد شد.

5- با عنايت به كثرت متقاضيان ميهمان و انتقال در رشته هاي فني و مهندسي، كمبود امكانات، تجهيزات و حفظ كيفيت آموزشي، دانشگاه اصفهان از پذيرش تقاضا در رشته هاي مذكور معذور است. صرفا" تقاضاي دانشجوياني كه شرايط خاصآنها در كميسيون موارد خاص دانشگاه مبدا مطرح و تاييد شده باشد، در صورتي كه مشكل يا آن شرايط خاص بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه حادث شده باشد، در اين دانشگاه قابل بررسي است. بديهي است صرف ارسال درخواست، هيچ گونه حقي براي دانشجو ايجاد نمي نمايد.

6- تقاضاي تمديد ميهمان دانشجويان صرفا" در صورت موافقت دانشگاه مبدا و كسب ميانگين مطلوب از نظر گروه آموزشيدانشگاه اصفهان قابل بررسي مي باشد.

7- با توجه به درج نتايج نقل و انتقالات در سامانه ميهمان و انتقال در زمان مقرر، دانشگاه اصفهان از پاسخ گويي به متقاضيان به صورت حضوري جدا" معذور است.

8- مدت تحصيل ميهماني به شرط كسب ميانگين گروه آموزشي توسط دانشجو، مي تواند تا حداكثر چهار نيمسال تحصيلي با توافق دانشگاه مبدا و دانشگاه اصفهان ادامه يابد.

9- در صورتي كه در مدت چهار نيمسال تحصيل متوالي ميهماني، ميانگين حداقل تعداد 56 واحد از دروس غير عمومي دانشجو در اين دانشگاه بالاتر از ميانگين گروه آموزشي باشد، با اخذ موافقت گروه آموزشي مربوطه دانشجو مي تواند درخواست انتقال خود را از طريق مجاري قانوني به دانشگاه اصفهان تسليم نمايد.

10- طبق آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان دوره روزانه در دوران ميهماني و انتقال ملزم به پرداخت شهريه مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم به مقصد مي باشند.

تاریخ:
1397/01/21
تعداد بازدید:
6628
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal