۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
مراحل ثبت نام حضوري و غيرحضوري پذيرفته شدگان كارشناسي سال 1398 در يك نگاه (مخصوص پذيرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصيلي)
مراحل ثبت نام حضوري و غيرحضوري پذيرفته شدگان كارشناسي سال 1398 در يك نگاه (مخصوص پذيرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصيلي)
 
ضمن تبريك به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد و موفقيت شما در آزمون سال تحصيلي 99-98،
از اينكه دانشگاه اصفهان را براي ادامه تحصيلات خود انتخاب نموده ايد؛ بسيار خرسنديم
و ورود شما را به اين دانشگاه خوش آمد مي گوييم.
 

ثبت نام غيرحضوري (98/07/14 تا 98/07/15)

ثبت نام حضوري (تحويل مدارك) (98/07/14 تا 98/07/15)

مرحله (1) مطالعه دستور العمل ثبت نام پذيرفته شدگان

مرحله (1) مراجعه به محل ثبت نام در دانشكده مربوطه

مرحله (2) مطالعه راهنماي ثبت نام پذيرفته شدگان

مرحله (2) تحويل مدارك به كارشناس خدمات آموزشي دانشكده و پذيرش نهايي توسط دانشكده

مرحله (3) ورود به سامانه گلستان دانشگاه اصفهان و تكميل اطلاعات و بارگذاري مدارك

مرحله (3) دريافت كارت دانشجويي از كارشناس دانشكده مستقر در محل ثبت نام

مرحله (4) چاپ گواهي ثبت نام غيرحضوري

مرحله (4) مراجعه به ستاد شاهد و ايثارگران مخصوص پذيرفته شدگان سهميه شاهد

مرحله (5) مراجعه متقاضيان خوابگاه به قسمت ثبت درخواست خوابگاه در سامانه خدمات آموزشي گلستان


تذكر: اصل مدارك تحصيلي كه در زمان پذيرش حضوري تحويل دانشكده داده مي شود تا پايان تحصيلات عودت داده نمي شود توصيه مي شود پذيرفته شدگان گرامي "كپي" و "كپي برابر اصل" آن را تهيه و نزد خود نگهدارند.

 
تاریخ:
1398/07/14
تعداد بازدید:
143
منبع:
Powered by DorsaPortal