۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير
درباره اداره امور آموزشی
اداره امور آموزشی متشکل از سه اداره (اداره دانش‌آموختگان، اداره خدمات رایانه‌ای و اداره پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه) و دفتر مدیر آموزش می‌باشد. امور آموزشی مرتبط با این اداره در ادارات زیرمجموعه و دفتر مدیر و تحت نظارت مدیر آموزش انجام می‌گردد. علاوه بر آن درخواست‌های آموزشی دانشجویان نیز در این دفتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ساختار تصمیم‌گیری درخصوص درخواست‌های دانشجویی: درخواست‌های متنوع آموزشی دانشجویان از طریق پیشخوان سامانه گلستان به اداره آموزش ارسال می‌گردد و پس از بررسی معاون اداره و درصورت کامل بودن اطلاعات مورد نیاز، برای تصمیم‌گیری ...
دفتر امور آموزشی
دفتر امور آموزشی
اداره پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه
اداره پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه
اداره خدمات رایانه ای
اداره خدمات رایانه ای
اداره دانش آموختگان
اداره دانش آموختگان
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: education[at]dean.ui.ac.ir
تلفن: 03137932282-03137932281
Powered by DorsaPortal