۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
سوالات متداول نام پرسشگر
1 1) دانشجوی مقطع دکتری ترم (10) یا (11) می‌باشم و در ترم جاری قادر به دفاع از پایان‌نامه خود نیستم، چه اقدامی باید انجام دهم؟ 1) دانشجوی مقطع دکتری ترم (10) یا (11) می‌باشم و در ترم جاری قادر به دفاع از پایان‌نامه خود نیستم، چه اقدامی باید انجام دهم؟ مدیر سایت
حداقل 30 روز قبل از انتخاب واحد نیمسال آتی درخواست تمدید سنوات خود را که فرم تمدید سنوات تایپ و تکمیل شده نیز همراه آن هست در سامانه گلستان برای کارشناس گروه ارجاع دهید.
2 2) دانشجوی مقطع دکتری ترم (12) می‌باشم که در ترم جاری قادر به دفاع از پایان‌نامه خود نیستم، چه اقدامی باید انجام دهم؟ 2) دانشجوی مقطع دکتری ترم (12) می‌باشم که در ترم جاری قادر به دفاع از پایان‌نامه خود نیستم، چه اقدامی باید انجام دهم؟ مدیر سایت
حداقل 45 روز قبل از شروع انتخاب واحد ترم آتی درخواست تمدید سنوات خود را که فرم تمدید سنوات تایپ و تکمیل شده نیز همراه آن هست در سامانه گلستان برای کارشناس گروه ارجاع دهید.
3 3) دانشجوی مقطع دکتری ترم (13) یا بالاتر هستم که در ترم جاری قادر به دفاع از پایان‌نامه خود نیست، چه اقدامی باید انجام دهم؟ 3) دانشجوی مقطع دکتری ترم (13) یا بالاتر هستم که در ترم جاری قادر به دفاع از پایان‌نامه خود نیست، چه اقدامی باید انجام دهم؟ مدیر سایت
حداقل 45 روز قبل از شروع انتخاب واحد ترم آتی درخواست تمدید سنوات خود را که فرم تمدید سنوات تکمیل و تایپ شده و همچنین مجوز پژوهشی صادر شده توسط مدیر پژوهشی دانشگاه پیوست شده است در سامانه گلستان برای کارشناس گروه ارجاع دهید.
4 4) دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد ترم (6) می‌باشم و در ترم جاری قادر به دفاع از پایان‌نامه خود نیستم، چه اقدامی باید انجام دهم؟ 4) دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد ترم (6) می‌باشم و در ترم جاری قادر به دفاع از پایان‌نامه خود نیستم، چه اقدامی باید انجام دهم؟ مدیر سایت
درصورت دارا بودن شرایط خاص (همراه مستندات)، حداقل 30 روز قبل از انتخاب واحد نیمسال آتی درخواست تمدید سنوات خود را که فرم تمدید سنوات تایپ و تکمیل شده نیز همراه آن هست در سامانه گلستان برای کارشناس گروه ارجاع دهید.
5 5) دانشجوی مقطع کارشناسی ترم (10) یا بالاتر می‌باشم و در ترم جاری قادر به اتمام واحدهای درسی برای فارغ‌التحصیلی نمی‌باشم، چه اقدامی باید انجام دهم؟ 5) دانشجوی مقطع کارشناسی ترم (10) یا بالاتر می‌باشم و در ترم جاری قادر به اتمام واحدهای درسی برای فارغ‌التحصیلی نمی‌باشم، چه اقدامی باید انجام دهم؟ مدیر سایت
درصورت دارا بودن شرایط خاص (همراه مستندات)، حداقل 30 روز قبل از انتخاب واحد نیمسال آتی درخواست تمدید سنوات خود را که در آن تعداد واحد های باقیمانده برای فارغ التحصیلی و نیز ترم ارائه آن دروس مشخص شده است، در سامانه گلستان برای کارشناس گروه ارجاع دهید.
6 6) دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد هستم و 2 ترم مشروط شده‌ام، برای بازگشت به تحصیل چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟ 6) دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد هستم و 2 ترم مشروط شده‌ام، برای بازگشت به تحصیل چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟ مدیر سایت
درصورت داشتن شرایط خاص (همراه مستندات) و همچنین باقی‌ماندن حداکثر 12 واحد درسی (بدون احتساب پایان‌نامه) برای فراغت از تحصیل، درخواست خود را از طریق سامانه گلستان ارسال نمایید.
7 7) دانشجوی مقطع کارشناسی هستم و 3 ترم مشروط شده‌ام. برای تقاضای بازگشت به تحصیل چه اقدامی باید انجام دهم؟ 7) دانشجوی مقطع کارشناسی هستم و 3 ترم مشروط شده‌ام. برای تقاضای بازگشت به تحصیل چه اقدامی باید انجام دهم؟ مدیر سایت
درصورت داشتن شرایط خاص (همراه مستندات) درخواست خود را از طریق سامانه گلستان به کارشناس گروه ارجاع دهید.
8 8) به دلایل پزشکی قادر به شرکت در جلسه/ جلسات امتحان درس/دروس نبودم و برای من غیبت ثبت شده است، چه اقدامی باید انجام دهم؟ 8) به دلایل پزشکی قادر به شرکت در جلسه/ جلسات امتحان درس/دروس نبودم و برای من غیبت ثبت شده است، چه اقدامی باید انجام دهم؟ مدیر سایت
تا 72 ساعت پس از برگزاری جلسه امتحان مدارک پزشکی را تحویل پزشک معتمد دانشگاه اصفهان دهید و سپس از طریق پیشخوان سامانه گلستان درخواست خود را ارسال نمایید.
9 9) برای ارائه به سازمانی معرفی‌نامه نیاز دارم، چه اقدامی انجام دهم؟ 9) برای ارائه به سازمانی معرفی‌نامه نیاز دارم، چه اقدامی انجام دهم؟ مدیر سایت
در سامانه گلستان در پیشخوان گواهی اشتغال به تحصیل درخواست خود را ارسال و 24 ساعت کاری پس از رسیدن درخواست به اداره آموزش برای پرینت آن درخواست اقدام نمایید.
10 10) برای آگاهی از قوانین آموزشی دانشگاه چگونه اقدام کنم؟ 10) برای آگاهی از قوانین آموزشی دانشگاه چگونه اقدام کنم؟ مدیر سایت
با مراجعه به سایت معاوت آموزشی دانشگاه اصفهان در قسمت آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه مربوط به خود (بر اساس مقطع تحصیلی و سال ورود) را مطالعه نمایید.
11 11) آیا پس از یک بار اخذ پایان‌نامه، در نیم‌سال‌های بعدی (درصورت عدم دفاع از پایان‌نامه) نیز انتخاب واحد پایان‌نامه ضروری است؟ 11) آیا پس از یک بار اخذ پایان‌نامه، در نیم‌سال‌های بعدی (درصورت عدم دفاع از پایان‌نامه) نیز انتخاب واحد پایان‌نامه ضروری است؟ مدیر سایت
بله
12 12) به دلیل شرایط حاد روحی دچار افت تحصیلی شده و به دلیل مشروط شدن در آستانه اخراج قرار دارم، چه اقدامی انجام دهم؟ 12) به دلیل شرایط حاد روحی دچار افت تحصیلی شده و به دلیل مشروط شدن در آستانه اخراج قرار دارم، چه اقدامی انجام دهم؟ مدیر سایت
ابتدا به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان مراجعه نموده و تشکیل پرونده دهید. درصورت تأیید مرکز مشاوره، درخواست خود را از طریق سامانه گلستان ارسال نمایید.
13 13) به دلیل شرایط حاد روحی در ترم جاری یا ترم قبل نتوانستم در کلاس‌ها و یا امتحانات دروس شرکت کنم، چه اقدامی انجام دهم؟ 13) به دلیل شرایط حاد روحی در ترم جاری یا ترم قبل نتوانستم در کلاس‌ها و یا امتحانات دروس شرکت کنم، چه اقدامی انجام دهم؟ مدیر سایت
ابتدا به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان مراجعه نموده و تشکیل پرونده دهید. درصورت تأیید مرکز مشاوره، درخواست خود را از طریق سامانه گلستان ارسال نمایید.
14 14) در سامانه گلستان درخواستی ارسال کردم، چگونه از نتیجه آن آگاه شوم؟ 14) در سامانه گلستان درخواستی ارسال کردم، چگونه از نتیجه آن آگاه شوم؟ مدیر سایت
گردش درخواست را در سامانه گلستان پیگیری نمایید و فارغ‌ از تأیید یا عدم تأییدهایی که مشاهده می‌شود، متن رأی نهایی را مطالعه نمایید (تأیید یا عدم تأیید در پیشخوان سامانه گلستان به تنهایی فاقد ارزش می‌باشد).
15 15) چه زمانی پاسخ درخواست خود را که در سامانه گلستان ارسال کرده‌ام، دریافت خواهم کرد؟ 15) چه زمانی پاسخ درخواست خود را که در سامانه گلستان ارسال کرده‌ام، دریافت خواهم کرد؟ مدیر سایت
زمان پاسخ به درخواست شما متناسب با نوع درخواست و مرجعی که باید رأی نهایی را صادر کند متفاوت است و این زمان بعد از وصول درخواست به اداره آموزش از 2 هفته تا 2 ماه متغیر می‌باشد.
16 16) درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت کرده‌ام، اما نمی‌توانم گردش آن را مشاهده کنم؟ 16) درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت کرده‌ام، اما نمی‌توانم گردش آن را مشاهده کنم؟ مدیر سایت
به پیشخوان مراجعه کرده و همان نوع درخواست را انتخاب نمایید، در قسمت چپ و بالای صفحه وضعیت جستجو را از حالت جاری یا جدید به وضعیت همه موارد تغییر دهید. درخواست قابل مشاهده خواهد بود. گردش درخواست را مشاهده و آخرین نظرات را مطالعه نمایید.
17 17) درخواست خود را در پیشخوان سامانه گلستان ثبت کرده‌ام، اما در گردش آن هیچ شخص جدیدی مشاهده نمی‌شود و فقط نام خودم وجود دارد؟ 17) درخواست خود را در پیشخوان سامانه گلستان ثبت کرده‌ام، اما در گردش آن هیچ شخص جدیدی مشاهده نمی‌شود و فقط نام خودم وجود دارد؟ مدیر سایت
پس از ثبت درخواست آن را ارجاع نداده‌اید.
18 18) کمیسیون موارد خاص در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟ 18) کمیسیون موارد خاص در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟ مدیر سایت
به طور معمول کمیسیون موارد خاص هر 3 یا 4 هفته یک بار تشکیل می‌گردد. تاریخ برگزاری کمیسیون موارد خاص توسط دبیر آن کمسیون مشخص می‌شود.
19 19) چه مدت بعد از برگزاری کمیسیون موارد خاص، آراء صادره ابلاغ می‌شود؟ 19) چه مدت بعد از برگزاری کمیسیون موارد خاص، آراء صادره ابلاغ می‌شود؟ مدیر سایت
ابلاغ رای پس از امضای صورتجلسه توسط اعضا، انجام می‌شود. معمولاً امضای صورتجلسه 3 تا 5 روز کاری به طول می‌انجامد.
20 20) تفاوت کمیته منتخب، کمیسیون موارد خاص و کمیسیون استانی چیست؟ 20) تفاوت کمیته منتخب، کمیسیون موارد خاص و کمیسیون استانی چیست؟ مدیر سایت
حدود اختیارات هر یک از این مراجع طبق آیین‌نامه‌ها مشخص است و بر اساس نوع درخواست، در مرجعی که اختیار صدور رای برای آن درخواست را دارد تصمیم‌گیری خواهد شد.
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: education[at]dean.ui.ac.ir
تلفن: 03137932282-03137932281
Powered by DorsaPortal