۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
سوالات متداول نام پرسشگر
1 1- شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی چیست؟ 1- شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی چیست؟
در صورت بروز مشکل و مسایل شخصی و.. دانشجو می‌تواند درخواست مرخصی ترم را به گروه بدهد. بررسی و تأیید مرخصی ترم در اختیار مدیرگروه می‌باشد که پس از تأیید به معاونت آموزشی جهت اعلام نظر نهایی و ثبت در سیستم ارسال می‌گردد.
- دانشجوی کارشناسی در طول سنوات مجاز تحصیل می‌تواند از دو نیم‌سال مرخصی تحصیلی با احتساب استفاده نماید.
- زمان اقدام: تا قبل از شروع هر ترم طبق زمان تعیین شده در تقویم تفصیلی دانشجو می تواند اقدام به درخواست مرخصی دهد.
2 2- مرخصی بدون احتساب چه شرایطی دارد؟ 2- مرخصی بدون احتساب چه شرایطی دارد؟
مرخصی بدون احتساب شامل مرخصی زایمان و با ارائه مستندات کامل جهت بیماری یا مشکلات است و باموافقت کمیته منتخب آموزشی دانشگاه انجام می گیرد.
3 3- شرایط حذف ترم چیست؟ 3- شرایط حذف ترم چیست؟
حذف ترم به معنی حذف تمامی واحدهای اخذ شده در یک نیم‌سال است و در صورتی که دانشجو توانایی شرکت در جلسات کلاس درس را نداشته باشد، طبق ضوابط خاصی می‌تواند درخواست حذف ترم نماید.
مسیر درخواست: دانشجو از طریق سامانه گلستان، سربرگ پیشخوان خدمت، درخواست بررسی مشکلات، نوع درخواست حذف ترم را تأیید و ارسال می‌نماید. حذف ترم پس از تائید گروه آموزشی، دانشکده و اداره آموزش اعمال می‌شود. در صورت مخالفت با درخواست حذف ترم، دانشجو موظف خواهد بود در تمامی امتحانات پایانی نیم‌سال شرکت نماید.
زمان اقدام: از ابتدای ترم تا دو هفته قبل از شروع امتحانات ترم و از طریق سربرگ پیشخوان خدمت، منوی بررسی مشکلات آموزشی، قابل انجام است.
4 4- آیا حذف ترم جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب می‌شود؟ 4- آیا حذف ترم جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب می‌شود؟
نیم‌سال حذف ترم جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می‌شود.
5 5- آیا مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب می‌شود؟ 5- آیا مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب می‌شود؟
مرخصی جزو سنوات مجاز تحصیل به شمار می‌آید.
6 6- مرخصی زایمان چند ترم است و آیا جزو سنوات مجاز دانشجو محسوب می‌شود؟ 6- مرخصی زایمان چند ترم است و آیا جزو سنوات مجاز دانشجو محسوب می‌شود؟
مرخصی زایمان تا دو نیم‌سال به دانشجو داده می‌شود که در سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو نیز لحاظ نمی‌شود.
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: education[at]dean.ui.ac.ir
تلفن: 03137932282-03137932281
Powered by DorsaPortal