۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
آشنایی با همکاران

 رئیس اداره دانش آموختگان:

اکبر جزینی

تلفن تماس: 37932266

پست الکترونیکی: graduation@dean.ui.ac.ir

 کارشناس صدور گواهینامه موقت (دانشکده های فنی و مهندسی، مهندسی عمران و حمل و نقل، مهندسی کامپیوتر، علوم تربیتی، شیمی، فیزیک، علوم، علوم و فناوریهای زیستی، ریاضی و آمار، دانشکده خوانسار):

فرناز فدایی

تلفن تماس: 37932287

 کارشناس صدور گواهینامه موقت (دانشکده های علوم اداری و اقتصاد، زبانهای خارجی، علوم جغرافیا ، تربیت بدنی، الهیات و معارف اسلامی ، ادبیات و علوم انسانی، مرکز آموزش عالی شهرضا):

عباس براتی مالکی

تلفن تماس: 37932279

مسئول صدور تاییدیه تحصیلی- سامانه سجاد:

زینب دادور

تلفن تماس: 37932263

 کارشناس صدور دانشنامه (دانشکده های زبانهای خارجی، مهندسی عمران و حمل و نقل، مهندسی کامپیوتر، علوم تربیتی، علوم و فناوریهای زیستی، علوم، شیمی، آمار و ریاضی، فیزیک، دانشکده خوانسار):

اسماعیل سلیمانی

تلفن تماس: 37932566

 کارشناس صدور دانشنامه (فنی و مهندسی، علوم اداری و اقتصاد، علوم جغرافیایی، ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی، مرکز آموزش عالی شهرضا):

محمدحسن امیری

تلفن تماس: 37932278

تائید مدارک موسسات غیر انتفاعی در اداره فارغ التحصیلان:

نصرت جعفری

تلفن تماس: 37932279

 کارشناس چک و تائید پرونده:

سعید امیدی

تلفن تماس: 37932273

 بایگانی:

محمد محمدی

تلفن تماس: 37932272

تاریخ به روزرسانی:
1401/09/22
تعداد بازدید:
3783
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: education[at]dean.ui.ac.ir
تلفن: 03137932282-03137932281
Powered by DorsaPortal