۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور
برنامه امتحاني جديد دانشجويان
اصلاحيه تقويم مصوب شوراي آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 دانشگاه

  باسمه تعالي

اصلاحيه تقويم مصوب شوراي  آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 دانشگاه  اصفهان پيرو بخشنامه شماره 242636/2 مورخ 26/12/91

معاون محترم آموزشي وزرات علوم تحقيقات و فناوري
 
 

امتحان كليه دروس حوزه معارف                                                                جمعه 10 خرداد ماه و پنج شنبه 16 خرداد ماه 92

امتحان درس فارسي عمومي                                                                   ساعت 10-8 شنبه 4 خرداد ماه 92

امتحان درس  آئين ازدواج و شكوه همسر داري                                      ساعت 10-8 سه شنبه 7 خرداد ماه 92

امتحان درس زبان انگليسي پيش نياز و زبان عمومي                            پنج شنبه 9 خرداد ماه و يك شنبه 19 خرداد ماه 92

اداره كل امور آموزشي

 

حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي                                                 روز دو شنبه 30 ارديبهشت ماه 92

پايان كلاسها                                                                                               روزچهار شنبه 1 خردادماه 92

شروع امتحانات                                                                                         روز شنبه 4 خرداد ماه 92

پايان امتحانات                                                                                           روز يك شنبه 19 خرداد ماه 92

 

جدول تغيير زماني امتحانات پايان نيمسال دوم 92-91 دانشگاه اصفهان مطابق بخشنامه واصله از وزارت علوم
 

امتحانات 22 خرداد ماه

در 4 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 23 خرداد ماه

در 9 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 24 خرداد ماه

در 10 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 25 خرداد ماه

در 5 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 26 خرداد ماه

در 6 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 27 خرداد ماه

در 7 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 28 خرداد ماه

در 8 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 29 خرداد ماه

در 11 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 30 خرداد ماه

در 16 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات 31 خرداد ماه

در 19 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات يكم تيرماه

در 12 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات دوم تيرماه

در 13 خرداد 92 برگزار مي گردد.

امتحانات چهارم تيرماه

در 18 خرداد 92 برگزار مي گردد.

 

 

تاریخ:
1392/01/24
تعداد بازدید:
612
منبع:
Powered by DorsaPortal