۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

اطلاعيه برگزاري ترم تابستان سال 92 در دانشگاه‌هاي دولتي تابعه وزارت علوم

اطلاعيه برگزاري ترم تابستان سال 92 در دانشگاه‌هاي دولتي تابعه وزارت علوم

1ـ دانشگاه ملاير(http://www.malayeru.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه ملاير

18/3/92 لغايت 14/4/92

اطلاع رساني كلاسها و دروس به متقاضيان

16 تيرماه 92

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان پذيرفته شده به صورت حضوري

17 تيرماه لغايت 23 تيرماه

شروع كلاسها

29 تيرماه

پايان كلاسها

31 مردادماه

شروع امتحانات

2 شهريورماه

پايان امتحانات

9 شهريورماه

 

2ـ دانشگاه ايلام (http://www.ilam.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه ايلام

اول خردادماه 92 لغايت 14 تيرماه

اطلاع رساني كلاسها و دروس به متقاضيان

16 تيرماه 92

دريافت تاييديه انتخاب واحد

15تيرماه لغايت 20 تيرماه

شروع كلاسها

22 تيرماه

پايان كلاسها

24 مردادماه

شروع امتحانات

29 مردادماه

پايان امتحانات

7 شهريورماه

 

3ـ دانشگاه بيرجند (http://www.birjandac.ir)

انتخاب واحد اينترنتي از طريق سيستم گلستان دانشگاه بيرجند

21 ارديبهشت ماه 92 لغايت 10 تيرماه

آخرين مهلت تحويل فرم معرفي نامه توسط دانشجويان ميهمان

10 تيرماه

تحويل حضوري معرفي نامه و رفع نواقص ثبت نام و انتخاب واحد

11 و 12 تيرماه

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

24 مردادماه

شروع امتحانات

26 مردادماه

پايان امتحانات

31 مردادماه

 

4ـ‌دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (http://www.abru.ac.ir)

زمان ثبت نام

9 تيرماه لغايت 13 تيرماه 92

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

23 مردادماه

شروع امتحانات

26 مردادماه

پايان امتحانات

30 مردادماه

 

5ـ دانشگاه اراك (http://www.araku.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه اراك

11 خرداد لغايت 31 خرداد92

اطلاع رساني كلاسها و دروس به متقاضيان

4 تيرماه لغايت 6 تيرماه 92

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان پذيرفته شده به صورت حضوري

10 تيرماه لغايت 13 تيرماه

شروع كلاسها

22 تيرماه

پايان كلاسها

24 مردادماه

شروع امتحانات

26 مردادماه

پايان امتحانات

31 مردادماه

 

6ـ‌ دانشگاه مراغه (http://www.maragheh.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد

25 خرداده لغايت 27 خرداد92

تاريخ حذف دروسي كه به علت به حد نصاب نرسيدن حذف خواهد شد

28 خردادماه 92

انتخاب واحد مجدد دانشجوياني كه درس قبلي آنها به علت به حد نصاب نرسيدن حذف شده است

29 خردادماه92

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

24 مردادماه

شروع امتحانات

26 مردادماه

پايان امتحانات

31 مردادماه

 

7ـ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان (http://www.azaruniv.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد

اول تيرماه لغايت پنجم تيرماه92

تاريخ ثبت نام دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اول تيرماه

تاريخ ثبت نام دانشجويان ساير دانشگاهها

دوم تيرماه لغايت پنجم تيرماه

شروع كلاسها

8 تيرماه

شروع امتحانات

21 مردادماه

پايان امتحانات

30 مردادماه

طبق اطلاع‌رساني اين دانشگاه، مقدمات ثبت نام اينترنتي ترم تابستان 92 دانشگاه شهيد مدني فراهم شده لذا براي اطمينان بيشتر به اطلاعيه‌هاي بعدي اين دانشگاه مراجعه نماييد.

 

8ـ دانشگاه يزد (http://www.yazduni.ac.ir)

تحويل فرم هاي ميهماني دانشجويان دانشگاههاي ديگر

حداكثر تا تاريخ دوم تيرماه 92

ثبت اطلاعات شخصي دانشجويان دانشگاههاي ديگر در سيستم آموزشي به آدرس golestan.yazd.ac.ir

از 4 تيرماه لغايت 6 تيرماه

انتخاب واحد در سيستم آموزشي به آدرس golestan.yazd.ac.ir

از 9 تيرماه لغايت 11 تيرماه

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

24 مردادماه

شروع امتحانات

27 مردادماه

پايان امتحانات

29 مردادماه

 

9ـ دانشگاه وليعصر رفسنجان (http://vru.ac.ir)

انتخاب واحد

نهم و دهم تيرماه 92

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

24 مردادماه

شروع امتحانات

27 مردادماه

پايان امتحانات

30 مردادماه

 

10ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (http://gau.ac.ir)

انتخاب واحد براي كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر

نهم و دهم تيرماه 92

انتخاب واحد براي دانشجويان عادي

دوازدهم تيرماه

شروع كلاسها

22 تيرماه

پايان كلاسها

30 مردادماه

شروع امتحانات

دوم شهريورماه

پايان امتحانات

چهارم شهريورماه

ترم تابستاني دانشگاه ساري زير نظر دفتر ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ساري برگزار مي‌شود و براي ثبت نام بايستي به دفتر مذكور مراجعه نماييد.

 

11ـ دانشگاه صنعتي كرمانشاه (http://www.kut.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه  صنعتي كرمانشاه

25 خرداد لغايت سوم تيرماه 92

ثبت نام و انتخاب واحد حضوري دانشجويان

8 تيرماه لغايت 12 تيرماه

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

24 مردادماه

شروع امتحانات

26 مردادماه

پايان امتحانات

31 مردادماه

 

12ـ دانشگاه بناب (http://www.bonabu.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد حضوري دانشجويان

18 خردادماه 92 لغايت 28 خردادماه

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

17 مردادماه

شروع امتحانات

21 مردادماه

پايان امتحانات

24 مردادماه

 

13ـ دانشگاه اروميه (http://www.urmia.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان (فقط دروس عمومي نظري و درس آشنايي با دفاع مقدس)

اول تيرماه لغايت ششم تيرماه 92

شروع كلاسها

8 تيرماه

پايان كلاسها

اعلام نشده

شروع امتحانات

اعلام نشده

پايان امتحانات

اعلام نشده

 

14ـ دانشگاه علوم پزشكي تهران (http://shabaneh.tums.ac.ir)

صرفاً دروس عمومي

 

زمان برگزاري كلاسها

در طول ماه مبارك رمضان

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

تماس با شماره تلفن 02188968714

شروع كلاسها

اعلام نشده

پايان كلاسها

اعلام نشده

شروع امتحانات

اعلام نشده

پايان امتحانات

اعلام نشده

 

15- دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران (http:// portal.srttu.edu)

اطلاع رساني درخصوص دروس ارائه شده ترم تابستاني

از نيمه خردادماه 92

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه  تربيت دبير شهيد رجايي

اول تيرماه لغايت چهاردهم تيرماه 92

تثبيت ثبت نام حضوري

16 تيرماه لغايت 19 تيرماه

شروع كلاسها

22 تيرماه

پايان كلاسها

26 مردادماه

شروع امتحانات

27 مردادماه

پايان امتحانات

31 مردادماه

 

16ـ دانشگاه حكيم سبزواري (http://www.hsu.ac.ir)

زمان ثبت نام (دروس پايه، تخصصي و كليه دروس عمومي)

25 ارديبهشت لغايت 15 تيرماه 92

شروع كلاسها

اعلام نشده

پايان كلاسها

اعلام نشده

شروع امتحانات

2 شهريورماه

پايان امتحانات

10 شهريورماه

 

17ـ دانشگاه گيلان (http://www.guilan.ac.ir)

آخرين مهلت ثبت نام

دوازدهم تيرماه 92

انتخاب واحد حضوري دانشجويان ميهمان

حداكثر تا دوازدهم تيرماه 92

شروع كلاسها

15 تيرماه

آخرين مهلت انصراف از ميهماني با عودت شهريه

15 تيرماه

پايان كلاسها

23 مردادماه

شروع امتحانات

26 مردادماه

پايان امتحانات

30 مردادماه

 

18ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (http://sanru.ac.ir)
پيش ثبت نام و انتخاب واحد از طريق سايت دانشگاه  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
25 خردادماه لغايت سوم تيرماه 92
اعلام ليست دروس به حد نصاب رسيده
10 تيرماه
تثبيت ثبت نام حضوري و ارائه مدرك
15 تيرماه لغايت 19 تيرماه
شروع كلاسها
22 تيرماه
پايان كلاسها
30 مردادماه
شروع امتحانات
2 شهريورماه
پايان امتحانات
6 شهريورماه

 
19ـ دانشگاه صنعتي بابل (http:// www.nit.ac.ir)
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان (به صورت اينترنتي)
15 تيرماه 92
شروع كلاسها
22 تيرماه
پايان كلاسها
30 مردادماه
شروع امتحانات
2 شهريورماه
پايان امتحانات
7 شهريورماه
 
20ـ دانشگاه تبريز (http:// www.tabrizu.ac.ir)
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان
اول و دوم تيرماه 92
شروع كلاسها
8 تيرماه
پايان كلاسها
10 مردادماه
شروع امتحانات
21 مردادماه
پايان امتحانات
30 مردادماه
 
21ـ دانشگاه شهيد بهشتي تهران (http:// www.sbu.ac.ir)
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان
متعاقباً اعلام خواهد شد
شروع و پايان كلاسها
//
شروع و پايان امتحانات
//

  

22ـ دانشگاه سيستان و بلوچستان (http:// www.usb.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان در سيستم گلستان دانشگاه سيستان و بلوچستان  به آدرس golestan.usb.ac.ir

21 خردادماه لغايت 10 تيرماه 92

ارائه مدارك دانشجويان متقاضي

10 تيرماه لغايت 14 تيرماه

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

24 مردادماه

شروع امتحانات

26 مردادماه

پايان امتحانات

31 مردادماه

صرفاً دروس فيزيك 1 و 2 (3 واحدي و 4 واحدي)، رياضي 1 و 2 (3 واحدي و 4 واحدي)، محاسبات عددي و معادلات ديفرانسيل به صورت حضوري ارائه مي‌شود

  
 

23ـ مجتمع آموزش عالي اسفراين (http:// www. esfarayenu.com)

ثبت نام حضوري

25 خردادماه لغايت 12 تيرماه 92

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

23 مردادماه

شروع امتحانات

26 مردادماه

پايان امتحانات

30 مردادماه 

24ـ دانشگاه صنعتي اراك (http://www.arakut.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه صنعتي اراك

6 خرداد لغايت 1 تيرماه92

اطلاع رساني كلاسها و دروس به متقاضيان

3 تيرماه لغايت 5 تيرماه 92

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان پذيرفته شده به صورت حضوري

8 تيرماه لغايت 11 تيرماه

شروع كلاسها

15 تيرماه

پايان كلاسها

17 مردادماه

شروع امتحانات

20 مردادماه

پايان امتحانات

24 مردادماه

 
 
براي اطلاع از دروس ارائه شده به وب سايت دانشگاه مورد نظر مراجعه نماييد.
تاریخ:
1392/02/17
تعداد بازدید:
26000
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal