۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
قابل توجه كليه پذيرفته شدگان بدون آزمون (از طريق سهميه استعدادهاي درخشان) مقطع دكتري و كارشناسي ارشد در دانشگاه اصفهان براي سال 92
قابل توجه كليه پذيرفته شدگان بدون آزمون (از طريق سهميه استعدادهاي درخشان) مقطع دكتري و كارشناسي ارشد در دانشگاه اصفهان براي سال 92
كليه پذيرفته شدگان بدون آزمون (از طريق سهميه استعدادهاي درخشان) مقطع دكتري و كارشناسي ارشد در دانشگاه اصفهان براي سال 92 لازم است نسبت به تكميل فرم هاي گزينش (ذيل اين اطلاعيه) اقدام  و فرم هاي تكميل شده را به همراه مدارك ذيل در روز ثبت نام به دفتر استعدادهاي درخشان تحويل نمايند:

مقطع دكتري 
1-
پرينت و تكميل فرم گزينش در  3 نسخه پشت و رو  به صورت دستي الزامي است.
2- فيش  واريزي به مبلغ 212000 ريال به حساب شماره 03/748 بانك ملي
3- تصوير كارت ملي پشت و رو

4- كپي شناسنامه تمامي صفحات
5- سه قطعه عكس پشت نويسي شده در محل هاي مورد نظر بر روي فرم گزينش الصاق شود.

مقطع كارشناسي ارشد
1-پرينت و تكميل فرم گزينش در 1  نسخه پشت و رو  به صورت دستي الزامي است.
2- فيش واريزي به مبلغ 212000 ريال به حساب شماره 03/748 بانك ملي
3 تصوير كارت ملي پشت و رو
4- كپي شناسنامه تمامي صفحات
5- دو قطعه عكس پشت نويسي شده كه يك قطعه آن در محل مورد نظر بر روي فرم گزينش الصاق شود. 
 

فرم گزينش مقطع كارشناسي ارشد

فرم گزينش مقطع دكتري
تاریخ:
1392/06/17
تعداد بازدید:
9317
منبع:
Powered by DorsaPortal