۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

آگهي پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي بدون آزمون دانشگاه اصفهان براي سال تحصيلي 95-94 (سهميه استعدادهاي درخشان)

آگهي پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي بدون آزمون دانشگاه اصفهان براي سال تحصيلي 95-94 (سهميه استعدادهاي درخشان)

دانشگاه اصفهان براساس شيوه نامه داخلي مصوب كميته استعدادهاي درخشان و برطبق رشته هاي مندرج دردفترچة راهنماي انتخاب رشته سال 94 آزمون دكتري سازمان سنجش از بين واجدين شرايط، دانشجو مي پذيرد.

داوطلبان بايد ضمن مطالعه دقيق شيوه نامه (جهت مشاهده شيوه نامه اينجا كليك كنيد) و پس از دريافت و تكميل فرم درخواست پذيرش، كليه مدارك مربوطه را به آدرس پستي ذكر شده در اين اطلاعيه ارسال نمايند.

مدارك مورد نياز :

الف) فرم درخواست پذيرش تكميل شده توسط داوطلب (براي مشاهده و دريافت فرم اينجا كليك كنيد)

ب) تصوير گواهي پذيرش يا چاپ مقالات (3 مقاله براي دانشجويان و دانش آموختگان شيوه آموزش محور و 2 مقاله براي دانش آموختگان و دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)

ج) تصوير گواهي فراغت از تحصيل مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد كه در آن معدل (ميانگين) قيد شده باشد

تبصره : دانش آموختگان و دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد، ملزم به ارائه گواهي معدل (ميانگين) بدون نمره پايان نامه كه به تاييد معاون آموزشي يا مدير كل امور آموزشي دانشگاه رسيده، مي باشند.

د) تصوير ريزنمرات يا آخرين كارنامه دوره كارشناسي ارشد

هـ) اصل فيش واريزي به مبلغ 1.000.000 (يك ميليون ريال معادل يكصد هزار تومان) به حساب بانك ملت شعبه دانشگاه اصفهان حساب جام به شماره حساب 2724020117 و شناسه واريز222360 (حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه اصفهان قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت)

متقاضيان مدارك خودرابايد ازتاريخ 5/2/94 لغايت 16/2/94 منحصرابه صورت پستي به اين دانشگاه ارسال نمايند .به مداركي كه پس ازاين تاريخ ارسال شود ترتيب اثرداده نخواهد شد. اين دفتر ازپذيرش مدارك بصورت حضوري معذور مي باشد.

آدرس پستي : ميدان آزادي (دروازه شيراز) - خيابان هزارجريب- دانشگاه اصفهان - معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي - دفتراستعدادهاي درخشان -كدپستي 73441-81746

نكات مهم:

1ـ مسئوليت صحت اعتبار مدارك ارسالي به عهده داوطلب محترم است و در صورت عدم تطابق باواقع ،تحصيل دانشجوي محترم حتي درصورت پذيرفته شدن منتفي خواهد بود.

2- مبناي پذيرش بدون آزمون دكتري سال 94 اين دانشگاه صرفاً رشته هاي اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته آزمون دكتري سال 94 سازمان سنجش مي باشد.

داوطلبان بايد هرگونه اطلاع رساني را تاتاريخ برگزاري مصاحبه از طريق سايت دانشگاه اصفهان پيگيري نمايند.

براي همه داوطلبان آرزوي موفقيت و سربلندي داريم

تاریخ:
1394/02/03
تعداد بازدید:
7341
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal