۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
گزارش برگزاري ششمين نشست معاونين آموزشي منطقه 6
گزارش برگزاري ششمين نشست معاونين آموزشي منطقه
در راستاي دومين نشست دبيران مناطق معاونان آموزشي دانشگاهها مورخ 01/10/1394 با حضور معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
، ششمين نشست معاونان آموزشي منطقه 6برگزار شد و ضمن ارائه گزارشي از نشست دبيران، موضوع هماهنگي و تبادل نظر در خصوص اجراي مناسب آزمون دكتري 95 در دستور اصلي جلسه قرار گرفت و پيشنهادهاي مهمي جهت ارائه به وزارت متبوع تهيه گرديد.
تاریخ:
1394/10/12
تعداد بازدید:
20
منبع:
Powered by DorsaPortal