۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
قابل توجه داوطلبان مرحله آزمون تخصصي دكتري نيمه متمركز گروه علوم سياسي (رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل)
قابل توجه داوطلبان مرحله آزمون تخصصي دكتري نيمه متمركز گروه علوم سياسي (رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل)

زمانبندي مراجعه متقاضيان مصاحبه آزمون دكتري نيمه متمركز و استعداد درخشان علوم سياسي جهت انجام مصاحبه حضوري

رشته علوم سياسي:

ساعت 8 صبح افرادي كه نام خانوادگي ايشان از الف تا ج مي باشد

ساعت 10 صبح افرادي كه نام خانوادگي ايشان از ج تا ع مي باشد

ساعت 12 افرادي كه نام خانوادگي ايشان از غ  تا ك مي باشد

ساعت 14 افرادي كه نام خانوادگي ايشان از م تا ي مي باشد

رشته روابط بين الملل:

ساعت 8 صبح افرادي كه نام خانوادگي ايشان از الف تا ت مي باشد

ساعت 10 صبح افرادي كه نام خانوادگي ايشان از ج تا ض مي باشد

ساعت 12 افرادي كه نام خانوادگي ايشان از ط تا ق مي باشد

ساعت 14 افرادي كه نام خانوادگي ايشان از ك تا ي مي باشد

تاریخ:
1395/03/03
تعداد بازدید:
263
منبع:
Powered by DorsaPortal