۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

مدارك مورد نياز براي ثبت نام پذيرفته شدگان سهميه استعدادهاي درخشان در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

بنا به اعلام دفتر استعدادهاي درخشان، مدارك مورد نياز براي ثبت نام پذيرفته شدگان سهميه استعدادهاي درخشان در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري به شرح زير مي باشد: ...

بنا به اعلام دفتر استعدادهاي درخشان، مدارك مورد نياز براي ثبت نام پذيرفته شدگان سهميه استعدادهاي درخشان در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري به شرح زير مي باشد: .... مدارك لازم جهت مقطع دكتري 1- اصل يا گواهي موقت مدرك دوره كارشناسي ارشد و تصوير آن 2- اصل يا گواهي موقت مدرك دوره كارشناسي و تصوير آن 3- اصل و تصوير كارت ملي 4- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه 5- رسيد پستي تائيديه تحصيلي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد 6- هشت قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري 7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي بدون قيد و شرط براي كارمندان دولت 8- اصل و تصوير كارنامه نمره زبان ملي و يا بين الملل 9- مجوز نظام وظيفه ( جهت برادران) 10- رائه اصل و تصوير فيش پرداخت هزينه كارت دانشجويي 11- مدارك از شماره يك تا 11 را بايد دانشجو ارائه دهد و از 11 به بعد توسط كارشناس آموزش دانشكده در پرونده قرار گيرد. 12- تائيديه تحصيلي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد 13- اخذ تعهد آموزش رايگان از دانشجو مدارك لازم جهت مقطع كارشناسي ارشد 1- اصل يا گواهي موقت مدرك دوره كارشناسي و تصوير آن 2- اصل يا گواهي موقت مدرك دوره كارداني ( در صورتي كه مدرك كارشناسي ناپيوسته باشد) 3- اصل و تصوير كارت ملي 4- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه 5- رسيد پستي تائيديه دوره كارشناسي 6- مجوز نظام وظيفه ( جهت برادران) 7- هشت قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري 8- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي بدون قيد و شرط براي كارمندان دولت 9- ارائه اصل و تصوير فيش پراداخت هزينه كارت دانشجويي 10- مدارك از شماره يك تا 11را بايد دانشجو ارائه دهد و از 11 به بعد توسط كارشناس آموزش دانشكده در پرونده قرار گيرد. 11- تائيديه تحصيلي دوره كارشناسي 12- اخذ تعهد آموزش رايگان از دانشجو مدارك لازم جهت مقطع كارشناسي 1- اصل كارنامه سه سال دبيرستان و تصوير آن 2- اصل و يا گواهي ديپلم و تصوير آن 3- كارنامه دوره پيش دانشگاهي و تصوير آن 4- اصل و تصوير كارت ملي 5- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه 6- رسيد پستي تائيديه دوره پيش دانشگاهي 7- اصل يا گواهي مدرك دوره كارداني براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور 8- هشت قطعه عكس تمام 4*3 تهيه شده در سال جاري 9- مجوز نظام وظيفه جهت برادران 10- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي بدون قيد و شرط براي كارمندان دولت 11- ارائه اصل و تصوير فيش پرداخت هزينه كارت دانشجويي 12- اصل و يا گواهي پيش دانشگاهي و تصوير آن 13- مدارك از شماره يك تا 12را بايد دانشجو ارائه دهد و از 12 به بعد توسط كارشناس آموزش دانشكده در پرونده قرار گيرد. 14- تائيديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي 15- اخذ تعهد آموزش رايگان از دانشجو
تاریخ:
1391/06/18
تعداد بازدید:
2667
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal