۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 44 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
دكتر سيدمحسن طباطبايي منشدكتر سيدمحسن طباطبايي منش مدير برنامه ريزي و نظارت آموزشي 37934192
اداره كل امور آموزشي احمد سلطاني پوراحمد سلطاني پور كارشناس مسئول اداره دانش آموختگان-امور مربوط به دانشكده علوم اداري و اقتصاد، الهيات و معارف اهل بيت (ع) اداره كل امور آموزشي 37932278
اداره كل امور آموزشي اسماعيل سليماني ديناناسماعيل سليماني دينان كارشناس امور دانش آموختگان –امور مربوط به دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني، علوم تربيتي و روانشناسي اداره كل امور آموزشي 37932278
اداره كل امور آموزشي اكبر جزينياكبر جزيني رييس اداره دانش آموختگان اداره كل امور آموزشي 37932266
اداره كل امور آموزشي الهه بركتينالهه بركتين مسئول خدمات رايانه حوزه معاونت آموزشي اداره كل امور آموزشي 37932290
اداره كل امور آموزشي دكتر كورش حسن پوردكتر كورش حسن پور مدير امور آموزشي دانشگاه اداره كل امور آموزشي 37932281 37932282 37932280
اداره كل امور آموزشي زهره رزازيزهره رزازي رئيس اداره امور پذيرش، ثبت نام و خدمات آموزشي اداره كل امور آموزشي 37932284
اداره كل امور آموزشي زينب دادورزينب دادور ماشين نويس اداره كل امور آموزشي 37932263
اداره كل امور آموزشي سعيد اميديسعيد اميدي كارشناس فارغ التحصيلان اداره كل امور آموزشي 37932273
اداره كل امور آموزشي سميه آزاديسميه آزادي كارشناس امور دانش آموختگان- دانشكده هاي علوم، شيمي، اهل بيت اداره كل امور آموزشي 37932278
اداره كل امور آموزشي سوسن صالح بيكسوسن صالح بيك كارشناس كمسيون هاي استاني، داخلي و كميته منتخب اداره كل امور آموزشي 37932267
اداره كل امور آموزشي صديقه رضاييصديقه رضايي مسئول دفتر مديركل امور آموزشي اداره كل امور آموزشي 37932281 37932282 37932280
اداره كل امور آموزشي عشرت هيزم شكنعشرت هيزم شكن كارشناس دانش آموختگان –دانشكده هاي فني مهندسي، مهندسي كامپيوتر و تربيت بدني اداره كل امور آموزشي 37932278
اداره كل امور آموزشي فرناز فداييفرناز فدايي كارشناس امور دانش آموختگان –امور مربوط به دانشكده هاي زبانهاي خارجي، عمران و حمل و نقل، علوم جغرافيايي، علوم و فناوريهاي نوين اداره كل امور آموزشي 37932278
اداره كل امور آموزشي فهيمه دكمه چينفهيمه دكمه چين متصدي ورود اطلاعات اداره كل امور آموزشي 37932287
اداره كل امور آموزشي قاسم آروينقاسم آروين معاون مديركل امور آموزشي اداره كل امور آموزشي 37932281 37932282
اداره كل امور آموزشي ليلاسادات موسويليلاسادات موسوي مسئول صدور كارت دانشجويي دانشجويان دانشگاه اصفهان اداره كل امور آموزشي 37932292
اداره كل امور آموزشي نسرين كاظمي اسفهنسرين كاظمي اسفه كارشناس اداره پذيرش اداره كل امور آموزشي 37932284
اداره كل امور آموزشي نويد تجددنويد تجدد كارشناس نظام وظيفه اداره كل امور آموزشي 37934274
دفتر آموزش هاي الكترونيكي و آزاد دكتر اكبر ملك پوردكتر اكبر ملك پور مدير آموزش هاي الكترونيكي و آزاد دفتر آموزش هاي الكترونيكي و آزاد 37932343
دفتر آموزش هاي الكترونيكي و آزاد ماه نيا ياوريماه نيا ياوري كارشناس آموزش هاي الكترونيكي و آزاد دفتر آموزش هاي الكترونيكي و آزاد 37932359
دفتر آموزش هاي الكترونيكي و آزاد مرتضي اسماعيليمرتضي اسماعيلي كارشناس آموزش هاي الكترونيكي و آزاد دفتر آموزش هاي الكترونيكي و آزاد 37932275
دفتر پذيرش دانشجويان غيرايراني دكتر مجيد مقدمدكتر مجيد مقدم سرپرست دفتر پذيرش دانشجويان غيرايراني دفتر پذيرش دانشجويان غيرايراني 37932297
دفتر پذيرش دانشجويان غيرايراني رضا درخشانرضا درخشان كارشناس دفتر پذيرش دانشجويان غيرايراني دفتر پذيرش دانشجويان غيرايراني 37932297
دفتر مطالعات و برنامه ريزي آموزشي زهره باقريزهره باقري كارشناس دفتر مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دفتر مطالعات و برنامه ريزي آموزشي 37932370
دفتر مطالعات و برنامه ريزي آموزشي ليلي پاك نژادليلي پاك نژاد كارشناس دفتر مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دفتر مطالعات و برنامه ريزي آموزشي 37932339
گروه هدايت استعدادهاي درخشان دكتر مجيد مقدمدكتر مجيد مقدم مدير گروه هدايت استعدادهاي درخشان گروه هدايت استعدادهاي درخشان 37932285
گروه هدايت استعدادهاي درخشان شهناز بناييشهناز بنايي كارشناس گروه هدايت استعدادهاي درخشان گروه هدايت استعدادهاي درخشان 37932285
معاونت آموزشي اكبر جزينياكبر جزيني مسئول دبيرخانه حوزه معاونت آموزشي معاونت آموزشي 37932283
معاونت آموزشي دكتر يوسف شاقولدكتر يوسف شاقول معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي معاونت آموزشي 37932288 36688302
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal