۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ فروردين

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 45 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
دکتر عباس حاتمیدکتر عباس حاتمی مدیر برنامه ریزی و نظارت آموزشی 37934192
اداره کل امور آموزشی احمد سلطانی پوراحمد سلطانی پور کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان-امور مربوط به دانشکده علوم اداری و اقتصاد، الهیات و معارف اهل بیت (ع) اداره کل امور آموزشی 37932278
اداره کل امور آموزشی اسماعیل سلیمانی دیناناسماعیل سلیمانی دینان کارشناس امور دانش آموختگان –امور مربوط به دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی اداره کل امور آموزشی 37932278
اداره کل امور آموزشی اكبر جزینیاكبر جزینی رییس اداره دانش آموختگان اداره کل امور آموزشی 37932266
اداره کل امور آموزشی الهه بركتینالهه بركتین مسئول خدمات رایانه حوزه معاونت آموزشی اداره کل امور آموزشی 37932290
اداره کل امور آموزشی دكتر كورش حسن پوردكتر كورش حسن پور مدیر امور آموزشی دانشگاه اداره کل امور آموزشی 37932281 37932282 37932280
اداره کل امور آموزشی زهره رزازیزهره رزازی رئیس اداره امور پذیرش، ثبت نام و خدمات آموزشی اداره کل امور آموزشی 37932284
اداره کل امور آموزشی زینب دادورزینب دادور ماشین نویس اداره کل امور آموزشی 37932263
اداره کل امور آموزشی سعید امیدیسعید امیدی کارشناس فارغ التحصیلان اداره کل امور آموزشی 37932273
اداره کل امور آموزشی سمیه آزادیسمیه آزادی کارشناس امور دانش آموختگان- دانشکده های علوم، شیمی، اهل بیت اداره کل امور آموزشی 37932278
اداره کل امور آموزشی سوسن صالح بیكسوسن صالح بیك کارشناس کمسیون های استانی، داخلی و کمیته منتخب اداره کل امور آموزشی 37932267
اداره کل امور آموزشی صدیقه رضاییصدیقه رضایی مسئول دفتر مدیرکل امور آموزشی اداره کل امور آموزشی 37932281 37932282 37932280
اداره کل امور آموزشی عشرت هیزم شكنعشرت هیزم شكن کارشناس دانش آموختگان –دانشکده های فنی مهندسی، مهندسی کامپیوتر و تربیت بدنی اداره کل امور آموزشی 37932278
اداره کل امور آموزشی فرناز فداییفرناز فدایی کارشناس امور دانش آموختگان –امور مربوط به دانشکده های زبانهای خارجی، عمران و حمل و نقل، علوم جغرافیایی، علوم و فناوریهای نوین اداره کل امور آموزشی 37932278
اداره کل امور آموزشی فهیمه دكمه چینفهیمه دكمه چین متصدی ورود اطلاعات اداره کل امور آموزشی 37932287
اداره کل امور آموزشی قاسم آروینقاسم آروین معاون مدیرکل امور آموزشی اداره کل امور آموزشی 37932281 37932282
اداره کل امور آموزشی لیلاسادات موسویلیلاسادات موسوی مسئول صدور کارت دانشجویی دانشجویان دانشگاه اصفهان اداره کل امور آموزشی 37932292
اداره کل امور آموزشی نسرین كاظمی اسفهنسرین كاظمی اسفه کارشناس اداره پذیرش اداره کل امور آموزشی 37932284
اداره کل امور آموزشی نوید تجددنوید تجدد کارشناس نظام وظیفه اداره کل امور آموزشی 37932267
دفتر آموزش های الکترونیکی و آزاد دكتر اكبر ملك پوردكتر اكبر ملك پور مدیر آموزش های الکترونیکی و آزاد دفتر آموزش های الکترونیکی و آزاد 37932343
دفتر آموزش های الکترونیکی و آزاد ماه نیا یاوریماه نیا یاوری کارشناس آموزش های الکترونیکی و آزاد دفتر آموزش های الکترونیکی و آزاد 37932359
دفتر آموزش های الکترونیکی و آزاد مرتضی اسماعیلیمرتضی اسماعیلی کارشناس آموزش های الکترونیکی و آزاد دفتر آموزش های الکترونیکی و آزاد 37932275
دفتر پذیرش دانشجویان غیرایرانی دكتر مجید مقدمدكتر مجید مقدم سرپرست دفتر پذیرش دانشجویان غیرایرانی دفتر پذیرش دانشجویان غیرایرانی 37932297
دفتر پذیرش دانشجویان غیرایرانی رضا درخشانرضا درخشان کارشناس دفتر پذیرش دانشجویان غیرایرانی دفتر پذیرش دانشجویان غیرایرانی 37932297
دفتر جذب هیأت علمی زهرا دژم خوییزهرا دژم خویی بایگان دفتر جذب هیأت علمی 37932923
دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی زهره باقریزهره باقری کارشناس دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی 37932270
دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی لیلی پاك نژادلیلی پاك نژاد کارشناس دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی 37932339
گروه هدایت استعدادهای درخشان دكتر مجید مقدمدكتر مجید مقدم مدیر گروه هدایت استعدادهای درخشان گروه هدایت استعدادهای درخشان 37932285
گروه هدایت استعدادهای درخشان شهناز بناییشهناز بنایی کارشناس گروه هدایت استعدادهای درخشان گروه هدایت استعدادهای درخشان 37932285
معاونت آموزشی اكبر جزینیاكبر جزینی مسئول دبیرخانه حوزه معاونت آموزشی معاونت آموزشی 37932283
<<   <  1 2  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: 03137932266
Powered by DorsaPortal