۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

بنياد ملي نخبگان

بنیاد ملی نخبگان کشور در راستای حمایت از جامعه نخبگانی کشور که در یکی از دانشگاهها و مرکز آموزش عالی مشغول به تحصیل می باشند اقدام به ارائه تسهیلاتی در قالب جوایز تحصیلی نموده است. تا قبل از سال 1393 تعداد افرادی که مشمول دریافت تسهیلات اعطایی بنیاد می شدند شامل برگزیدگان رتبه های کشوری زیر 100 آزمون سراسری، دارندگان مدال های طلا، نقره و برنز المپیاد دانش آموزی، رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد دانشجویی و برگزیدگان جشنواره های علمی مورد تایید وزارتین میشد.

از سال 93 با تمهیدات اندیشیده شده از سوی بنیاد ملی نخبگان کشور تلاش بر گسترده تر نمودن این حمایتها شده است. بهره مند شدن دانشجویان از این تسهیلات منوط به رعایت شرایط و ضوابط آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر خواهد بود.

 

طبق ماده 4 آیین نامه مذکور، معیارهای شناسایی دانشجویان برگزیده به شرح زیر می باشد:

ـ دارندگان مدالهای طلا، نقره و برنز مرحله کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی در سطح ملی یا جهانی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

ـ برگزیدگان آزمونهای سراسری ورود به موسسه های کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای حرفهای براساس نمره تراز آزمون بیش از 5/2 انحراف معیار از میانگین کل شرکت کنندگان در آزمون (با معرفی وزارت علوم، وزارت بهداشت و یا دانشگاه آزاد اسلامی)

ـ دارندگان رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی (با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت حسب مورد)

ـ برگزیدگان آزمونهای جامع، پیش کارورزی، دستیاری در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی با معرفی وزارت بهداشت

ـ دانشجویان ممتاز موسسه (مطابق مفاد آیین نامه شناسایی دانشجویان ممتاز)

ـ برگزیدگان مرحله کشوری دانشجویان نمونه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (با معرفی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و تایید بنیاد)

ـ برگزیدگان جشنواره های علمی، پژوهشی و فناورانه مورد تایید بنیاد مطابق با مفاد آیین نامه شناسایی و تأیید جشنواره های ملی

ـ برگزیدگان مسابقات قرانی (ممتاز سطح 1، سطح 2 و سطح 3) طبق مفاد آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرانی مشروط بر ادامه تحصیل در رشته های مرتبط

ـ برگزیدگان ادبی طبق مفاد آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور مشروط بر ادامه تحصیل در رشته های مرتبط

ـ برگزیدگان هنری طبق مفاد آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان هنری کشور مشروط بر ادامه تحصیل در رشته های مرتبط

ـ برگزیدگان مسابقه های ملی مهارت (سطح ملی یا بین المللی) طبق مفاد آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقه های ملی و بین المللی مهارت

ـ مخترعان برگزیده طبق مفاد آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده

 

ارزیابی فعالیتهای نخبگانی دانشجویان براساس فعالیتهای فردی و گروهی آنان در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی مطابق با شیوه نامه ای است که به تصویب بنیاد میرسد. ضمناً تعداد برگزیدگان، نوع، میزان و شرایط اعطای جایزه ها، سالانه از سوی بنیاد تعیین می شود. لازمه این کار، ثبت نام دانشجو در سامانه www.soraya.bmn.ir در بازه زمانی اعلام شده از سوی بنیاد ملی نخبگان و ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجوخواهد بود.

 

 

آشنایی با ضوابط و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (ویژه دانشگاهها)

شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

دریافت فرم های مربوط به بنیاد ملی نخبگان

 

 

تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی ویژه دانش آموختگان برتر دانشگاهی

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژهای را برای دانش آموختگان برتر دانشگاهها برای طیّ دوره نظام وظیفه تخصصی اعطا می کند که باتوجه به درخواستهای فراوان متقاضیان شرایط بهره مندی از آن از ابتدای مهرماه سال 1394 تسهیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، مهمترین نکات این تسهیلات به شرح زیر است:

1. صرفاً دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره دکتری تخصصی که از طرح نامه رساله (پروپوزال) خود با موفقیت دفاع کرده و وارد مرحله پژوهش شده اند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

یادآوری 1: دانش آموختگان دوره دکتری حرفه ای پزشکی معادل دوره کارشناسی ارشد و دانش آموختگان دوره تخصصی پزشکی معادل دوره دکتری تخصصی محسوب می شوند.

یادآوری 2: بهره مندی دانشجویان دوره دکتری از این تسهیل منوط به موافقت استاد راهنما و تأیید دانشگاه محل تحصیل آنهاست.

2. دانش آموختگان مؤسسه های علمی داخل کشور، که حداکثر سه سال از زمان دانش آموختگی آنان گذشته و وضعیت فعلی آنان دانش آموخته باشد مجاز به استفاده از این تسهیلات هستند.

یادآوری 3: دانش آموختگان مؤسسه های علمی خارج از کشور، چنانچه حداکثر شش از سال از زمان دانش آموختگی آنان گذشته باشد، می توانند با مراجعه به وبگاه بخش بین المللی (http://international.bmn.ir) از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش آموختگانِ غیر مقیم استفاده کنند.

3. بررسی پرونده دانش آموختگان منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان (http://soraya.bmn.ir) است و هیچ یک از مدارک به طور دستی تحویل نمی شود.

4. شرط لازم: میانگین کلِ دوره کارشناسیِ متقاضیان باید بیش از 15 و میانگین کلِ دوره کارشناسی ارشد و نیز دوره دکتری آنان بیش از 16 باشد.

5. شرط کافی: دانش آموختگان باید اولاً حدنصاب لازم، دستکم 300 امتیاز در دوره دکتری و 200 امتیاز در دوره کارشناسی ارشد، را از فعالیتهای نخبگانی به دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دوره بررسی باشند.

6. مهمترین مصادیق فعالیتهای نخبگانی به شرح زیر است:

الف. موفقیتهای علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)

ب. کسب جایزه های تحصیلی بنیاد

ج . برگزیده شدن در جشنوارههای علمی، پژوهشی، فنّاورانه مورد تأیید بنیاد

د. برگزیده شدن در جشنواره های معتبر ادبی و هنری یا فعالیتهای قرآنی مورد تأیید بنیاد

ه. فعالیت نوآورانه (اختراعات برگزیده و ...)

یادآوری مهم: دانش آموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع فعالیتهای نخبگانی در زمان تحصیل (و نه صرفاً داشتن مقاله) میتوانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بهره مند شوند.

7. باتوجه به اینکه امتیازهای دانشآموختگان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه میشود لازم است:

7-1. همه اطلاعات به طور کامل در سامانه بارگذاری شود.بدیهی است تا تکمیل نهایی اطلاعات، فرایند بررسی آغاز نمیشود.

7-2. زمان بررسی پرونده (از زمان تکمیل نهایی پرونده) در سامانه45 روز است و صرفاً پس از پایان این زمان، امکان پاسخگویی وجود خواهد داشت.

یادآوری مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نهفقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم میشود و عدم صداقت وی به دستگاههای ذیربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری میشود.

8.  چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیتهای نخبگانی خود صرفاً یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

9. از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی ارتباطات بنیاد با مخاطبان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه، صرفاً از طریق شبکه (و به شکل غیرحضوری) انجام خواهد پذیرفت. از این رو چنانچه متقاضیان پرسش/ درخواستی درباره این موضوع داشته باشند باید با مراجعه به بخش «پاسخگویی به درخواستهای شما» در وبگاه بنیاد (به نشانی:www.bmn.ir )، درخواست خود را ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

شیوه نامۀ بهره مندی دانش آموختگان برترِدانشگاهی ازتسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

شیوه نامۀ بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/08
تعداد بازدید:
37626
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: کلیک نمایید
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: کلیک نمایید
Powered by DorsaPortal